Overweging

Schaalvergroting en globalisering lijken hun hoogtepunt te hebben bereikt. De consumenten worden kritischer op de oorsprong van producten en willen erop kunnen vertrouwen dat onder goede omstandigheden geproduceerd wordt met eerlijke materialen en ingrediënten. Dit leidt tot een hang naar het biologische, diervriendelijke en humane aspect aan producten. Om producten onderscheidend te maken van andere, zijn er een niet te bevatten hoeveelheid keurmerken, labels en logo’s ontstaan; het een meer te goeder trouw dan het andere.

De producten die consumenten kopen zijn, door de bank genomen, niet gemaakt door iemand uit de omgeving die men kent en vertrouwt. Merknamen zijn in plaats daarvan belangrijk geworden. Daaraan schenken wij nu ons vertrouwen. Het vertrouwen dat in een merk gesteld wordt, heeft een nauwe relatie met het beschikbare marketingbudget.

Door de industrialisatie is veel kennis bij de gewone mens verdwenen. Wat voeding betreft heeft dit bijgedragen aan vervlakking van smaak. Douwe Egberts bepaalt de smaak van koffie en Heineken die van het bier. Producten van zulke merken zijn de referentie geworden. Afwijkende smaken worden als verkeerd beoordeeld.

Ondanks deze overmacht vormt er zich nu een groeiende onderstroom van kleine lokale producenten die weten te appelleren aan de behoeften van de bewust wordende consument.

Wij, de brouwers van Brouwerij De Kat, willen ons graag bij die onderstroom voegen; de bewuste, genietende bierdrinker (m/v) aanspreken die kwaliteit boven kwantiteit stelt.

Lokale Markt

Wij geloven in de lokale markt. Wellicht cliché maar daardoor niet minder gemeend: Brouwerij De Kat leeft door Helmonders, met Helmonders, voor Helmonders. Kortom: is van Helmond.

Door Helmonders

De brouwers en oprichters van Brouwerij De Kat zijn allen Helmonders.

Met Helmonders

Zodra de situatie er naar is, willen wij:

  • Sociale werkgelegenheid bieden;
  • Met andere Helmondse producenten en organisaties samenwerken; denk aan combinatiepakketten, zoals bijvoorbeeld ons bier in combinatie met worst van een ambachtelijke slager of met kaas van een ambachtelijke kaasmaker of een honingbier met honing van Imkersvereniging Helmond e.o.;
  • Als we aan uitbreiding toe zijn, Helmonders in de gelegenheid stellen om in de brouwerij te investeren (obligaties) tegen een aantrekkelijke rente, uit te keren in ons bier;
  • Zoveel als mogelijk, bij lokale producenten onze grondstoffen betrekken;
  • Ons bier op de markt brengen via Helmondse slijters, cafés, restaurants en culturele gelegenheden als het Speelhuis en het Filmhuis;
  • Onze kennis en brouwerij ter beschikking stellen als leerbedrijf.

Voor Helmonders

De brouwerij is toegankelijk en men kan er zien hoe het bier gebrouwen wordt. De brouwers zijn nagenoeg altijd beschikbaar voor een praatje, vragen, opmerkingen en ideeën.

Samen met voortrekkers als Lokaal42 en Cafe Franske willen we in Helmond een hernieuwde biercultuur ontwikkelen, onder andere door het in samenwerking organiseren van evenementen waar bier een centrale plaats inneemt.